Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

 1. Společnost [E-sharing] (dále jen „E-sharing“) je provozovatelem v Praze služby sdílených motorek – motocyklových skútrů pod obchodní značkou Blinkee (dále jen „Služba“).
 2. Služba je poskytována na základě všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“).
 3. Při poskytování Služby a v souvislosti s jejím poskytováním jsou sbírány osobní a další údaje zákazníků (dále jen „Údaje“), a to prostřednictvím tzv. komunikace na dálku (webové stránky, aplikace a jiné technické prostředky) – dále také „Webové prostředky“. Vlastníkem a provozovatelem Webových prostředků je společnost [Green Electricity Spółka z o.o. společnost s ručením omezeným], se sídlem na adrese Matuszewska 14, 03-876 Varšava, Polsko, zapsaná v Národním rejstříku (National Court Register) pod registračním číslem KRS č. 0000643112, NIP č. 5272783384 a REGON č. 365684398. Kontaktní údaje: tel.: +48 (22) 290 25 25, email: contact.pl@blinkee.city (dále jen „Green Electricity“).
 4. Správcem shromažďovaných Údajů je Green Electricity.
 5. Green Electricity věnuje pečlivou pozornost ochraně osobních údajů uživatelů Služby (blinkee.city). Shromažďované Údaje jsou využívány pouze pro účely správy, provozu a marketingu Služby.

Shromažďování údajů

 1. V souladu se zavedenou praxí shromažďujeme a uchováváme tyto informace (uchováváne v protokolárních souborech webového serveru):
  • veřejná IP adresa počítače, z nějž byl obdržen požadavek (může se jednat přímo o počítač uživatele),
  • jméno klientovy stanice - identifikace pokud možno prováděna prostřednictvím http protokolu,
  • jméno uživatele uvedené během procesu autorizace,
  • čas vznesení požadavku,
  • první řádek http požadavku,
  • kód http odpovědi,
  • URL webové stránky naposledy uživatelem navštívené - v případě, že na webovou stránku Blinkee.city bylo vstoupeno přes odkaz,
  • informace o prohlížeči uživatele,
  • informace o chybách, k nimž došlo během výkonu http transakcí. S cílem zajistit tu nejvyšší kvalitu stránek analyzujeme příležitostně soubory s protokoly, abychom určili, které webové stránky jsou navštěvovány nejčastěji, jaký prohlížeč je využíván, zda struktura webové stránky neobsahuje chyby, atd.

Registrace na webových stránkách v aplikaci

Za účelem poskytnutí Služeb je třeba, aby se uživatel zaregistroval prostřednictvím mobilní aplikace blinkee.city. Registrační formulář je přístupný prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Registrovat se“. Údaje poskytnuté při registraci jsou k poskytnutí služeb nezbytné. Proces registrace:

 1. vytvoření nového účtu zahrnuje poskytnutí registračních údajů: "email a heslo",
 2. v dalším kroku potvrdí uživatel registraci tím, že obdrží email ověřující tuto emailovou adresu a klikne na odkaz, který byl na adresu uvedenou v rámečku „email“ zaslaný,
 3. systém zaznamená IP adresu, datum a čas registrace na webové stránce,
 4. po potvrzení registrace a přihlášení se do svého účtu poskytuje uživatel následující informace:

  • jméno,
  • příjmení,
  • telefonní číslo,

  Popřípadě informace nezbytné k potvrzení platební metody:
  v případě karty:

  • číslo debetní/kreditní karty,
  • platnost debetní/kreditní karty,
  • CVV kód debetní/kreditní karty.
 5. Dále uživatel poskytuje scan/foto svého řidičského průkazu či průkazu totožnosti prostřednictvím volby „Dokumenty“, za účelem ověření oprávnění uživatelů řídit skútr. Čtení dokumentu je automatizováno, následně jsou rozpoznávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, datum platnosti dokumentu a skupina řidičského oprávnění, a jsou automaticky ukládány do systému blinkee.city. V případě, že dokument není rozpoznán, čtení a ukládání může být provedeno manuálně oprávněným zaměstnancem.
 6. Osobní údaje obsažené v přiložených scanech průkazů totožnosti / řidičských průkazech budou předmětem automatizovaného procesu.
 7. Nepovinnou možností je možnost uživatele upravovat „fakturační údaje“. V rámci vystavování daňových dokladů shromažďujeme následující údaje:
  • název společnosti,
  • země trvalého pobytu,
  • poštovní směrovací číslo,
  • město,
  • identifikační číslo.

Využití Údajů

Shromážděné protokoly jsou uchovávány po omezenou dobu (10 let) výhradně za účelem poskytování Služeb a provozu webové stránky. Informace v nich obsažené nejsou sdělovány nikomu jinému nežli tomu, kdo vlastní oprávnění spravovat servery a síť Green Electricity či E-sharing. Z poskytovaných informací a údajů mohou být generovány statistiky za účelem napomoci správě a provozu webových stránek a Služby. Přehledy v podobě takových statistik nebudou obsahovat žádné charakteristiky identifikující osoby webovou stránku navštěvující.

Soubory cookies

Soubory cookies nejsou používány k získávání žádných osobních údajů uživatelů webové stránky. Pro každou webovou stránku blinkee.city používáme následující cookies:

 • _fbc - a file používaný Facebookem k zobrazení, měření a zlepšování relevantnosti reklamy,
 • _fbp - soubor používaný Facebookem k identifikaci prohlížeče za účelem poskytování reklamních služeb a analýzy stránky,
 • _ga* - soubory spojené s Google Universal Analytics. Jsou používány k rozeznávání unikátních uživatelů prostřednictvím přidělování náhodně generovaného čísla jakožto identifikátoru uživatele. Jsou obsaženy v každém požadavku webové stránky a jsou využívány k výpočtu údajů týkajících se návštěvníků, návštěv a kampaní pro analytické zprávy ohledně stránek. Automaticky vyprší po 2 letech, ačkoli majitelé stránky mohou nastavení upravit. Hlavním účelem těchto souborů je výkonnost,
 • _gat_UA-88751404-1 - vzorce využívající soubor vytvořený Google Analytics, v němž prvek vzorce ve jméně obsahuje unikátní identifikační číslo účtu či stránky, na které se odkazuje. Jde o variaci souboru _gat file, který se používá k omezení množství dat zaznamenávaných Googlem na webových stránkách s vysokým provozem. Hlavním účelem tohoto souboru cookie je výkonnost,
 • _gat_gtag_UA_115290388_4 - soubor spojený s Google Universal Analytics, využívaný k poskytování reklamních služeb,
 • _glc_au - soubor využívaný Google AdSense k experimentování s účinností reklamy na zobrazených stránkách,
 • _gid - soubor využívaný k identifikaci uživatelů zaznamenaných programy Google Analytics pro sledování webových stránek,
 • _hjincludedInSample - soubor spojený s prvky a službami HotJar pro webové stránky. Rozpoznává unikátní identitu uživatele během jedné návštěvy prohlížeče a upozorňuje, že uživatel je obsažen ve vzorku adresátů. Hlavním účelem tohoto souboru je výkonnost,
 • _hjid - soubor, který je nastaven, jakmile klient navštíví webovou stránku se skriptem HotJar poprvé. Je využívaný k ukládání náhodné identifikace uživatele, unikátní pro tuto stránku prohlížeče. To zajišťuje, že chování během následujících návštěv téže stránky je přiřazeno téže identifikaci uživatele. Hlavním účelem tohoto souboru je výkonnost,
 • grav-site-f82fd17 - soubor využívaný k výpočtu množství uživatelů navštěvujících stránku.

Odkazy na další webové stránky

Webová stránka blinkee.city obsahuje odkazy na další webové stránky náležející jiným subjektům. Green Electricity nenese odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů platné na těchto webových stránkách. Pokud navštívíte jiné webové stránky, doporučujeme vám seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů zde platnými. Výše uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou platné pouze pro webové stránky společnosti Green Electricity.

Informace ohledně zpracování osobních údajů uživatelů elektrických dopravních prostředků společností Green Electricity

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC - dále “GDPR”, bychom vám rádi poskytli následující informace ohledně zpracování vašich osobních údajů:

I. Správce osobních údajů a Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je Green Electricity Sp. z o. o., se sídlem na adrese Matuszewska 14, 03-872 Varšava, Polsko.

Tento správce ustanovil Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), jehož lze kontaktovat ohledně veškerých záležitostí vztahujících se k zpracování osobních údajů. Kontaktní údaje: Paulina Gogolewska, email: iod@blinkee.city.

II. Účel a důvody zpracování údajů

Správce zpracovává vaše osobní údaje s následujícím záměrem:

 • splnění náležitostí a podmínek smlouvy o pronájmu vozidla, uzavřené mezi Green Electricity či E-sharing a uživatelem (čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR);
 • naplnění právních závazků uložených správci (čl. 6 odst. 1 písmeno c GDPR), týkajících se, mimo jiné, plnění smlouvy, vystavení daňových dokladů;
 • vyplývající z oprávněných zájmů uplatňovaných správcem (čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR), včetně: řešení a ochrany před možnými nároky v souvislosti s uplatněním zákonných předpisů či uzavřenou smlouvou, k účelům interní správy;
 • zasílání, prostřednictvím textové zprávy či emailové pošty, informací a marketingových materiálů ohledně služeb poskytovaných správcem a spolupracujícími subjekty, včetně anonymních dotazníků využívaných ke sběru demografických a profilových údajů, na základě svolení poskytnutého uživatelem (čl. 6 odst. 1 písmeno a GDPR).

III. Příjemci údajů

Příjemci vašich osobních údajů jsou osoby poskytující Služby, tj. Blinkee City a/nebo E-sharing a další subjekty poskytující správci služby na základě příslušných smluv v následujících oblastech: IT, právo, poradenství, pojišťovnictví a poskytovatelé platebních služeb, vstupní brány pro textové zprávy a emailovou poštu, rovněž tak subjekty oprávněné získávat vaše osobní údaje na základě příslušných zákonných nařízení, např. soudy a orgány státní správy.

IV. Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění důvodů, z nichž jsou zpracovávány, a poté na dobu nezbytnou k ochraně před snahou uplatnit jakékoli nároky či obraně před nimi a k naplnění veškerých závazků vyplývajících ze zákona.

Po odstranění účtu uživatele budou jeho/její osobní údaje uchovávány pro případ potřeby uplatnění uložení penále v souvislosti s jízdami provedenými uživatelem.

Doba uchovávání, po kterou jsou pro nás osobní údaje nezbytné, tj. pro účely práv a povinností z našeho smluvního vztahu činí 3 roky od data poslední jízdy. Tato doba může být prodloužena o 2 roky, jestliže během ní dojde k zahájení soudního či jiného řízení.

Údaje shromažďované k marketingovým účelům jsou vymazány během dvou týdnů po výmazu účtu uživatele, nejdéle však po 5 letech.

Vzhledem ke skutečnosti, že účet uživatele není možné opět vytvořit pod stejnou emailovou adresou, bude po odstranění účtu uchovávána v zašifrované podobě, což představuje oprávněný zájem správce.

V. Práva fyzických osob

Na základě ustanovení a podmínek specifikovaných v nařízeních o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
 • vyžádat si u nás přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz osobních údajů – a to však s výjimkou údajů zpracovávaných pro účely smlouvy,
 • na přenositelnost údajů k jinému subjektu (na vaši žádost předáme vámi určené třetí osobě vaše u nás evidované osobní údaje),
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vznést u nás námitku ohledně zpracování osobních údajů, kterou budeme řešit,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000 (https://www.uoou.cz),
 • na soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy.

Za účelem uplatnění svých práv, prosím, zašlete svůj požadavek na následující emailovou adresu: iod@blinkee.city.

VI. Postoupení údajů třetím zemím či mezinárodním organizacím a informace o profilování

Jelikož scany průkazu totožnosti / řidičského průkazu přiložené uživateli při registraci jsou ověřovány automaticky nástrojem poskytnutým Google Cloudem, rádi bychom vás informovali, že servery Google LLC se nacházejí ve Spojených státech. Google LLC se zapojil do programu EU-USA Štít na ochranu soukromí, zajišťujícího odpovídající úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů, uznávanou Evropskou komisí.

Soubory cookies nejsou využívány k získávání žádných osobních informací o uživatelích webové stránky.